پرسش و پاسخ – مصرف غوره و آبغوره در بارداری
پرسش و پاسخ – مصرف غوره و آبغوره در بارداری

مصرف غوره و آبغوره در بارداری مصرف غوره و آبغوره در بارداری زیاد توصیه نمیشه. ولی اگر ...

پرسش و پاسخ – مصرف زرشک و آب زرشک در بارداری
پرسش و پاسخ – مصرف زرشک و آب زرشک در بارداری

مصرف زرشک و آب زرشک در بارداری بعضی میوه ها و خوراکی ها هستن که خوردن اونها ...

پرسش و پاسخ – مصرف آناناس در بارداری
پرسش و پاسخ – مصرف آناناس در بارداری

مصرف آناناس در بارداری بعضی میوه ها هستن که مصرف اونها در بارداری توصیه نمیشه. از ...