پرسش و پاسخ – بارداری خارج از رحم
پرسش و پاسخ – بارداری خارج از رحم

بارداری خارج از رحم تشخیص قطعی بارداری خارج از رحم کار یه مادر باردار نیست. این نوع ...

پرسش و پاسخ – خونریزی بعد از سقط
پرسش و پاسخ – خونریزی بعد از سقط

خونریزی بعد از سقط اینکه خونریزی بعد از سقط تا چه زمانی ادامه ...

پرسش و پاسخ – واکسن کزاز در بارداری
پرسش و پاسخ – واکسن کزاز در بارداری

واکسن کزاز در بارداری سؤال خیلی از مامانا، تزریق واکسن کزاز در بارداری ...

پرسش و پاسخ – خطر سقط با وجود هماتوم
پرسش و پاسخ – خطر سقط با وجود هماتوم

خطر سقط با وجود هماتوم خطر سقط با وجود هماتوم در رحم، یکی از مهم ترین ...

پرسش و پاسخ – دلایل سقط جنین
پرسش و پاسخ – دلایل سقط جنین

دلایل سقط جنین دلایل سقط جنین چیزای مختلفیه که ممکنه اتفاق بیوفته. و برای همه کسانی ...

پرسش و پاسخ – فیبروکیستیک و فیبروآدنوم سینه
پرسش و پاسخ – فیبروکیستیک و فیبروآدنوم سینه

فیبروکیستیک و فیبروآدنوم سینه فیبروکیستیک و فیبروآدنوم سینه یه مشکل شایع بین خانم هاست. فیبروکیستیک اختلالی شایع ...

پرسش و پاسخ – هماتوم یا لخته خون پشت جفت
پرسش و پاسخ – هماتوم یا لخته خون پشت جفت

هماتوم در این مطلب میخوایم درباره هماتوم یا لخته خون پشت جفت توضیح بدیم. هماتوم به معنی جمع ...

پرسش و پاسخ – کیست بارتولن در بارداری
پرسش و پاسخ – کیست بارتولن در بارداری

کیست بارتولن در بارداری یکم درباره غدد بارتولن و کیست بارتولن در بارداری براتون توضیح میدیم. غدد ...

پرسش و پاسخ – آسیب کیست تخمدان به جنین
پرسش و پاسخ – آسیب کیست تخمدان به جنین

آسیب کیست تخمدان به جنین خیلی از مامانا بابت آسیب کیست تخمدان به جنین نگرانن. اولین نکته ...