هفته دهم بارداری
هفته دهم بارداری

هفته دهم بارداری تبریک! کودک شما دیگر یک رویان کوچک نیست و از این به بعد ...

هفته نهم بارداری
هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری در این هفته جنین حدوداً ۲ سانتی متر طول دارد و به اندازه یک ...

هفته هشتم بارداری
هفته هشتم بارداری

هفته هشتم بارداری در این هفته انگشتان دست و پای جنین که مثل پاهای اردک پرده‌دار است ...

هفته هفتم بارداری
هفته هفتم بارداری

هفته هفتم بارداری جنین ۱.۵ سانتی متر طول دارد و تقریباً به اندازه یک آلبالو است. جوانه‌های ...

هفته ششم بارداری
هفته ششم بارداری

هفته ششم بارداری در این هفته جنین شما حدوداً ۵ میلی متر طول دارد، تقریباً به اندازه ...

هفته پنجم باداری
هفته پنجم باداری

هفته پنجم بارداری جنین در این مرحله ۳ میلی متر بیشتر طول ندارد و به اندازه یک ...

هفته چهارم بارداری
هفته چهارم بارداری

هفته چهارم بارداری اکثر تست‌های حاملگی خانگی در این هفته نشان می‌دهند که آیا شما باردار هستید ...

هفته سوم بارداری
هفته سوم بارداری

هفته سوم بارداری حال اسپرم و تخمک لقاح یافته‌اند. بدین معنا که اسپرم راه خود را از ...

هفته دوم بارداری
هفته دوم بارداری

هفته دوم بارداری قبل از لقاح، رحم لایه‌ای پر خون را بر روی خود ایجاد می‌کند تا ...

هفته اول بارداری
هفته اول بارداری

هفته اول بارداری شاید عجیب به نظر برسد، اما شما هنوز باردار نیستید. دکترها شروع بارداری شما ...