هفته سی‌ام بارداری
هفته سی‌ام بارداری

هفته سی‌ام بارداری وزن کودک به یک چهارم کیلوگرم رسیده است که تا هفته ۳۸، هر هفته ...

هفته بیست و نهم بارداری
هفته بیست و نهم بارداری

هفته بیست و نهم بارداری .جنین در این هفته تقریباً به اندازه یک کدو حلوایی است. وزنش ...

هفته بیست و هشتم بارداری
هفته بیست و هشتم بارداری

هفته بیست و هشتم بارداری کودک شما با وزنی بیش از یک کیلوگرم حدوداً ۳۸ سانتی‌متر طول ...

هفته بیست و هفتم بارداری
هفته بیست و هفتم بارداری

هفته بیست و هفتم بارداری ورود شما به هفته اول از سه ماهه سوم بارداری جای تبریک ...

هفته بیست و ششم بارداری
هفته بیست و ششم بارداری

هفته بیست و ششم بارداری الان دیگر فرزندتان ۷۶۰ گرم وزن دارد و تقریباً به اندازه یک ...

هفته بیست و پنجم بارداری
هفته بیست و پنجم بارداری

هفته بیست و پنجم بارداری اکنون دیگر جنین وزنی حدود ۶۸۰ گرم پیدا کرده و طولش حدود ...

هفته بیست و چهارم بارداری
هفته بیست و چهارم بارداری

هفته بیست و چهارم بارداری جنین در این سن رسماً قابل حیات در نظر گرفته می‌شود، ۶۰۰ ...

هفته بیست و سوم بارداری
هفته بیست و سوم بارداری

هفته بیست و سوم بارداری جنین در رحم تمرین روزانه دارد. انگشتان دست و پا را به ...

هفته بیست و دوم بارداری
هفته بیست و دوم بارداری

هفته بیست و دوم بارداری کودکتان دیگر دارد شکل یک نوزاد کوچک و مینیاتوری را به خود ...

هفته بیست و یکم بارداری
هفته بیست و یکم بارداری

هفته بیست و یکم بارداری وزن کودک شما حدوداً به ۳۶۰ گرم رسیده  و طولش از فرق ...